• question_answerinfo@poytaxtbank.uz
  • perm_phone_msg+998(71)214 20 00
  • 100063, Toshkent sh. Chilonzor t. Islom Karimov k. 55 uy

omonat oferta shartnomasi

Сана вақт/Дата время

ОФЕРТА

“Пойтахт банк” (қуйида матнда “Банк”) акциядорлик жамияти шаклидаги юридик шахс, жойлашган манзили Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Ислом Каримов кўчаси, 55-уй, почта индекси 100063, солиқ тўловчининг шахсий рақами 207290120,

 

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 29.12.2018 йилда берилган 84-сонли лицензияга эга бўлган, домен манзили www.poytaxtbank.uz,

ЭРИ сертификати, 18.01.2019 йилда берилган ва 17.01.2021 йилгача амалда бўлган, Давлат солиқ Қўмитаси ҳузуридаги электрон рақамли имзо калитларини рўйхатга олувчи марказида сақланувчи электрон рақамли имзо(ЭРИ)га эга,

 

Ушбу электрон рақамли имзонинг очиқ калити улар билан ишлатиладиган ЭРИ воситаларининг номи DS2072901200001,

 

ЭРИ сертификатини берган ЭРИни рўйхатга олиш марказининг номи ва манзили: Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ Қўмитасининг янги технологиялар, илмий-информацион маркази,

Қуйида кўрсатилган шартлар асосида шартнома тузишни таклиф қилади ва ушбу оферта билан тасдиқланган шартларнинг бажарилиши ушбу шартноманинг тузилиши эканлиги ва юридик аҳамиятга эга эканлигини эслатади:

ОФЕРТАНИНГ УМУМИЙ ШАРТЛАРИ

Ушбу офертани акцептловчи барча шахслар (қуйида матнда «Фойдаланувчи» деб юритилади):

“POYTAXT ONLINE” омонатни очишдан манфаатдор  ва омонатни очиш ниятида;

Омонатнинг барча шартлари ва маълумотлари билан биз томонимиздан тақдим этилган “Омонат қоидалари”да танишиб чиққан;

Ўз ҳақидаги маълумотни очмаган ҳолда омонатни олиш мумкин эмаслигини тушунади ва Банкка керакли маълумотни тақдим этишни истайди;

Томонларнинг омонат билан боғлиқ бўлган ҳаракати интернет орқали амалга оширилишини тушунади, интернет орқали мобил иловада ҳаракат қилишга имкон берувчи жиҳоз-ускуналарга эга ва ўзи учун интернетга доимий кириш имкони бор деб ҳисоблайди;

 

Банкдан ёзма ҳужжатлар Фойдаланувчига электрон шаклда Шахсий кабинетда тақдим этилиши мумкинлигини тушунади ва ҳужжатларни олишнинг бундай шаклини ўзи учун мумкин деб ҳисоблайди;

Оферта билан танишиб, офертада таклиф этилган барча шартларни тушунганлигини билдиради.

Ушбу оферта билан боғлиқ бўлган барча масалалар юзасидан 214-20-00 телефони орқали, info@poytaxtbank.uz электрон почта манзили орқали боғланиш мумкин.

 

ШАРТНОМАНИ ТУЗИШ ТАРТИБИ (АКЦЕПТНИ ЮБОРИШ ТАРТИБИ)

Ушбу шартнома бўйича акцепт унинг матнида электрон тижорат иштирокчиснинг розилиги бўлган электрон хабар шаклида ёки Фойдаланувчига тегишли пластик картанинг ҳисобрақамидан хизматлар кўрсатилиши учун хизмат ҳақи тўланиши  орқали амалга оширилади.

Акцепт, агар шартномада бошқача тартиб кўзда тутилган бўлмаса, ахборот тизими томонидан автоматик аниқланадиган Банк томонидан уни олинганлиги ҳақида хабар юборилган пайтдан бошлаб олинган деб ҳисобланади.

АКЦЕПТНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

Акцепт олинганидан кейин Банк Фойдаланувчига акцепт олинганлиги ҳақидаги хабарни юборади.

Акцепт Фойдаланувчининг Акцепт олинганлиги ҳақидаги хабарни олганлигидан кейин бекор қилиниши (чақириб олиниш) мумкин эмас.

Фойдаланувчига юборилган «Акцепт олинди» деган матнли хабар акцепт олинганлиги ҳақидаги хабар ҳисобланади.

ШАРТНОМАНИНГ МАЗМУНИ

Банк томонидан ушбу шартномада кўрсатилган шартлар асосида, Банк томонидан чиқарилган Фойдаланувчининг пластик карта ҳисобварағидан пул маблағлари ўтказиш йўли билан, омонат очиш.

ОМОНАТНИНГ ШАРТЛАРИ

Омонат мобил илова орқали Банкда очилган кобейджинг пластик карта ҳисобварақларидан нақд пулсиз кўчириш йўли билан миллий валютада очилади.

Омонат 36 ой муддатга очилади.

Омонатга қўйилмаларнинг энг кам  миқдори 100 000 (бир юз минг) сўм ва юқори чегараси белгиланмаган.

Омонат учун йиллик 19% миқдорида фоиз тўланади.

 

Омонатга қўшимча маблағлар киритиш мумкин.

Омонатдан қисман чиқим амалиётини бажаришга рухсат берилади. Ушбу омонат операцияси амалга оширилганда, мобил муддатли омонатнинг энг кам миқдори 100 000 сўмдан кам бўлмаган маблағ сақланиб қолинади.

ТАРАФЛАР ЎРТАСИДА ҲИСОБ-КИТОБЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАРТИБИ

Омонат пластик карта ҳисобварақларидан нақд пулсиз кўчириш йўли билан бир банк иш куни давомида очилади.

Омонатга фоизлар омонат банкка тушган куннинг эртасидан бошлаб, омонат муддати даврида, то у тугаб қайтариладиган кундан олдинги кунгача ҳисобланиб, ҳар ойда мижознинг талаб қилиб олингунча ҳисобрақамига ўтказиб борилади. Ишлатилмаган фоиз капиталлаштирилмайди.

Омонатга қўшимча маблағлар қабул қилинганда, фоизлар ҳисоблаш учун операция амалга оширилган кундан кейинги кундан бошлаб, то у омонатчига қайтарилган ёки бошқа асосларга кўра омонатчининг ҳисобварағидан ўчирилган кундан олдинги кунгача ёзилади.

Омонатчи ўз омонатини муддатидан олдин тўлиқ талаб қилиб олганда омонатга фоизлар ҳисобланмайди. Олдинги ойлар учун тўланган фоизлар омонат маблағидан чегириб қолиниб омонатнинг қолган суммаси нақдсиз мижознинг “Пойтахт банк” АЖ кобейджинг пластик картасига қайтарилади. Илгари тўланган фоизларни чегириб қолишда омонатда маблағ етарли бўлмаса, мижоз томонидан етарли қўшимча маблағ тўланганда омонат тўлиқ қайтариб берилади.

Омонат муддати тугагандан кейин “Фойдаланувчи”га омонатга қўйган маблағи ишлатилмаган фоизлари билан бирга қайтарилади.

Муддати тугаган омонат мижознинг талаб қилиб олингунча омонатлар ҳисобварағига ўтказилади ҳамда омонат муддати тугагандан кейинги талаб қилиб олингунча ҳисобварағида турган давр учун омонатга фоиз тўланмайди.

Омонат ҳисобварағи хатланганлиги оқибатида “Банк” ушбу ҳисобварақдаги пул маблағларидан фойдалана олмаган давр учун фоизлар ҳисобланмайди ва тўланмайди.

Шартнома муддати тугаган вақтда мазкур омонатга банк Бошқаруви Қарори билан маблағлар қабул қилиш тўхтатилган бўлмаса, омонатчи ўз омонати муддатини “Пойтахт банк” АЖ мобил иловаси орқали мазкур Қоидалар асосида узайтириш ҳуқуқига эга.

Омонат ваколатли органларнинг актига асосан чиқим қилинганда омонат муддати тугамаган бўлса, унда шу вақтга қадар тўланган фоизлар омонат суммасидан ушлаб қолинади.

Фойдаланувчи банкнинг барча хизмат ҳақини банк тарифи бўйича тўлашга розилик беради(http://poytaxtbank.uz/uz/page/interactive/tariffs)

ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

Ўз мажбуриятларини бажармаслик ёки тегишлича бажармаганлиги учун,  Тарафлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ  жавобгар бўлади.

Мажбуриятларнинг бажарилмаслиги шартнома тузилганидан сўнг тўхтатиш мумкин бўлмаган ва олдиндан тахмин қилиш имконсиз бўлган ҳодиса (Форс-мажор) натижасида юзага келган тақдирда, томонлар мажбуриятларидан тўлиқ ёки қисман озод этилиши мумкин.

 

 

 

Бундай фавқулодда воқеаларга қуйидагилар киради: сув тошқини, ёнғинлар, зилзила, портлаш, тўфонлар, тупроқнинг чўкиши, эпидемиялар, ҳамда бошқа табиий офатлар, давлат органларининг қарорлари, шунингдек урушлар ёки уруш ҳаракатлари.

ШАРТНОМАГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАРНИ КИРИТИШ ИМКОНИЯТИ ВА ТАРТИБИ

Банк, фойдаланувчини бу ҳақда хабардор қилиб, шартноманинг шартларига ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга бўлади.

Банк фойдаланувчига хабар юбориш орқали шартномага ўзгартириш киритилиши ҳақида хабардор этади.

Фойдаланувчи шартномага ўзгартириш киритишга рози бўлмаган ҳолда, Фойдаланувчи ўзининг рози бўлмаслиги ҳақида хабарни юбориши лозим.

Шартномага ўзгартириш киритишга рози эмаслиги ҳақидаги хабарни юборишдан кейин, Тарафлар қисқа муддатда ўзаро ҳисоб-китоб қилиши шарт.

ШАРТНОМА ТУЗИЛГАН ТИЛ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

Шартнома икки тилда, давлат ва рус тилларида тузилган.

Шартномадаги матнларнинг ўзаро зиддияти бўлганда, давлат тили устувор деб ҳисобланади.

ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИНИ ТЎХТАТИШ ШАРТЛАРИ

Шартнома, ушбу шартномада кўзда тутилган ҳолатдан ташқари, Томонлар шартнома шартларини тўлиқ бажарганидан кейин тўхтатилади.

Шартнома муддатининг тугаши Фойдаланувчини ўз мажбуриятларини бажаришдан ва шартнома шартларини бажармаслик ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этмайди.

 

НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

Ушбу Шартнома билан боғлиқ ҳолда юзага келиши мумкин бўлган барча низолар ва келишмовчиликлар, имкони борича, томонлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал этилади.

Агар томонлар келиша олмаса, низо Тошкент шаҳрининг туманлараро иқтисодий судида ҳал этилади.

ШАРТНОМАНИНГ БОШҚА ШАРТЛАРИ.

Ҳужжатнинг электрон версияси банк базасида сақланади.

Ушбу оферта доирасида Тарафларга барча хабарномалар, тарафлар хабар бериш ёки хабар юбориш учун манзил ёки телефон рақами, деб кўрсатган манзилга ёки телефон рақамига (қуйида матнда «Хабар бериш учун манзил») юборилади.

Тарафлар Хабар бериш учун манзилни хабарлар борлиги юзасидан мунтазам текшириш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Текширмаслиги ҳолатида, улар, ушбу хабар уларга маълум бўлмагани ҳақида билдириш ҳуқуқидан маҳрум этишини тасдиқлайди.

Ўзининг Хабар бериш учун манзилини (телефон рақамини) учинчи шахсларга берган ҳолда, Фойдаланувчи ўзининг янги Хабар бериш учун манзилини билдириши шарт. Лекин бунда эски Хабар бериш учун манзилига хабарлар юборилади.

 

«ПОЙТАХТ БАНК» АЖ

Адрес: 100063,Ташкент ш, И.Каримов кўча,   55-уй

Ҳ/Р

МФО: 01172, ОКЭД:96120, ИНН: 207290120,

Телефон: (+99871) 214-20-00

www.poytaxtbank.uz

электрон почта info@poytaxtbank.uz

 

 

ОФЕРТА

АО “Пойтахт банк” (далее по тексту “Банк”) юридическое лицо в форме акционерного общества, расположенного по адресу город Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55, почтовый индекс 100063, индивидуальный номер налогоплательщика 207290120,

Имеющий лицензию №84, выданный Центральным банком Республики Узбекистан 29.12.2018 года, имеющий доменный адрес www.poytaxtbank.uz,

Имеющий регистрационный номер сертификата ЭЦП, даты выдачи 18.01.2019г. и окончания срока действия сертификата ключа подписи 17.01.2021г, хранящегося в центре регистрации ключей ЭЦП Научно-информационного центра новых технологий Государственного налогового комитета,

Наименование средств ЭЦП, с которыми используется данный открытый ключ электронной цифровой подписи, DS2072901200001,

Наименование и местонахождение Центра регистрации ЭЦП, выдавшего сертификат ЭЦП: Научно-информационный центр новых технологий Государственного налогового комитета Республики Узбекистан,

Предлагает заключить договор на указанных в нижеследующих условиях, напоминая о том, что выполнение условий по акцепту данной офертой является заключением данного договора и имеет юридическое значение:

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ

Все, кто акцептует данную оферту (далее по тексту «Пользователь»):

 

Заинтересованы в открытии вклада и желает открыть вклад “POYTAXT ONLINE”;

Ознакомились со всеми условиями и сведениями, раскрытыми нами в “Условиях вклада”;

Понимают, что открытие вклада невозможно без раскрытия информации о себе, и желают предоставить Банку, необходимую информацию;

Понимают, что действия сторон, связанные с вкладом, совершаются через интернет, имеют оборудование, которое позволяет совершать действия в мобильном приложении через интернет и считают постоянный доступ в интернет для себя доступным;

Понимают, что письменные документы от банка могут быть предоставлены Пользователю в электронном виде в Личном кабинете и считают такую форму получения документов для себя доступной;

Сообщают, что, ознакомившисьс офертой поняли все условия, предложенные в оферте.

 

По всем вопросам, связанным по данной оферте, можно связаться по телефону
214-20-00, по электронной почте info@poytaxtbank.uz

 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ АКЦЕПТА)

Акцепт по настоящему договору производится в виде электронного сообщения, текст которого содержит согласие участника электронной коммерции или посредством оплаты комиссии за оказания услуг со счета пластиковой карты, принадлежащий Пользователю.

Акцепт считается полученным с момента отправления Банком уведомления об их получении, автоматически определяемого информационной системой, если иное не предусмотрено настоящим договором.

 

ПОРЯДОК ОТЗЫВА АКЦЕПТА;

После получения акцепта Банк направляет Пользователю сообщение о получении акцепта.

Акцепт не может быть отозван после получения Пользователем сообщения о получении Акцепта.

 

Сообщением о получении акцепта является отправленное Пользователю сообщение в виде текста «Акцепт получен»

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Открытие Банком вклада на условиях, указанных в настоящем договоре, путем зачисления со счета пластиковой карты Пользователя, эмитированной Банком.

 

УСЛОВИЯ ВКЛАДА

Вклад открывается через мобильное приложение путем перечисления с кобейджинговых пластиковых карт, открытых в Банке в национальной валюте.

Вклад открывается на срок 36 месяцев.

Минимальный размер вклада 100 000 (сто тысяч) сум и максимальный размер вклада не ограничен.

На вклад начисляется 19 процентов годовых.

По вкладу принимаются дополнительные взносы.

Частичная выплата вклада разрешается. При совершении данной операции минимальная сумма вклада сохраняется в размере не менее 100 000 сум.

 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Вклад открывается путем перечисления со счета пластиковой карты Пользователя в течение одного рабочего дня Банка.

Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления вклада до дня, предшествующего дню возврата вклада и ежемесячно перечисляются на счет до востребования. Не использованные проценты не капиталлизируются.

При приеме во вклад дополнительных средств проценты начисляются, начиная со дня, следующего за днем осуществления операции, по день, предшествующий дню их возврата вкладчику или списания их со счета вкладчика по иным основаниям.

При востребовании Вкладчиком своего вклада досрочно, проценты по вкладу не начисляются. Ранее выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада, остальная часть вклада безналично возвращается на кобейджинговую карту АО «Пойтахт банк» вкладчика.  Если сумма вклада недостаточна при удержании раннее выплаченных процентов, то вклад выдаётся полностью после выплаты вкладчиком нехватающей суммы.

 

По окончании срока вклада Пользователю возвращается средства вклада вместе с не использованными процентами.

 

После окончания срока вклад переводится на счет до востребования вкладчика и на вклад за период, пролежавший на счету до востребования после окончания срока вклада проценты не начисляются .

За период неиспользования Банком денежных средств на вкладе вследствии ареста вкладного счета, проценты не начисляются и не выплачиваются.

После окончания срока договора  вкладчик через мобильное приложение АО «Пойтахт банк» может продлить срока вклада, предусмотренного Условиями вклада, если принятие средств на него не были приостановленны решением Правления банка.

Если согласно акту полномоченных органов  вклад досрочно списывается, то выплаченные к этому моменту проценты удерживаются с суммы вклада.

Пользователь соглашается оплачивать все комиссии банка по банковскому тарифу(http://poytaxtbank.uz/uz/page/interactive/tariffs)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог не предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (Форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожары, землетрясение, взрывы, штормы, оседание почвы, эпидемий, а также иные явления природы, решения государственных органов, а также войны или военные действия.

ВОЗМОЖНОСТЬ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

 

Банк в праве внести изменения в условия договора известив об этом Пользователя.

Банк извещает о внесение изменений в договор посредством отправления сообщения пользователю.

В случае несогласия Пользователя на внесения изменений в договор Пользователь должен отправить сообщение о несогласии.

После отправки сообщения о несогласии о внесении изменений в договор Стороны в кратчайший срок должны рассчитаться с друг другом.

ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКЕ, НА КОТОРОМ СОСТАВЛЯЕТСЯ ДОГОВОР

Договор составлен на двух языках, на государственном и русском языках.

В случае противоречия текстов в договоре приоритетным считается государственный язык.

 

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор прекращается после полного исполнения сторонами условий договора, кроме случая, предусмотренного в настоящем договоре.

Окончание срока договора не освобождает Пользователя от исполнения своих обязательств и ответственности от неисполнения или не надлежащего исполнения условий договора.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Контрактом, по возможностибудут разрешаться путем переговоров между сторонами.

Если стороны не смогут договориться, то спор разрешается в межрайонном экономическом суде г. Ташкента.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

Электронная версия документа будет хранится в базе банка.

Все уведомления в рамках настоящей оферты сторонам будут отправляться по адресу или номеру телефона указанный сторонами как адрес или номер телефона для извещения или уведомления (далее по тексту «Адрес для уведомления»).

Стороны обязуется проверять Адрес для уведомления на наличие сообщений регулярно.

 

В случае не проверки подтверждает, что это лишает их право заявлять о том, что им это сообщения небыло известно.

В случае передачи своего Адреса для уведомления (телефонного номера) третьим лицам, Пользователь должен сообщить свой новый Адрес для уведомления. Но при этом по старому Адрес для уведомления будут отправляться сообщения.

 

 

 

АО «ПОЙТАХТ БАНК»

Адрес: 100063, г.Ташкент, ул.И.Каримова,55

Р/С

МФО: 01172, ОКЭД:96120, ИНН: 207290120,

Телефон: (+99871) 214-20-00

www.poytaxtbank.uz

электронная почта info@poytaxtabank.uz

 

 

Оферта қабул қилинган сана ва вақт

Номер телефон

Дата и время принятия оферты

Номер телефон

 

Наш сайт работает в тестовом режиме