Банкнинг 2022 йилга мўлжалланган баланс кўрсаткичлари

(млн.сўм)
Кўрсаткичлар номи 01.04.2022
режа
01.07.2022
режа
01.10.2022
режа
01.01.2023
режа
1 2 3 4 5
АКТИВЛАР
1. Кассадаги нақд пуллар ва МБдаги пул маблағлари: 59 051 52 034 49 961 49 598
1.1. Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари 26 650 22 150 23 150 22 610
1.2. Марказий банкдаги вакиллик ҳисобварағи, Ностро, Востро 32 401 29 334 26 061 26 038
1.2.1. Марказий банкдаги мажбурий захира ҳисобварағи 0 550 750 950
2. Бошқа банклардаги маблағлар (жами): 55 310 55 250 53 200 53 500
2.1. Бошқа банклардаги вакиллик ҳисобварақлари - Ностро, Востро 15 310 15 250 13 200 13 500
2.2.1. Бошқа банклардаги ҳисобварақлар - Депозитлар 40 000 40 000 40 000 40 000
3. Қимматли қоғозлар портфели (нетто): 2 000 2 000 2 000 2 000
3.1. Давлат облигациялари 0 0 0 0
3.2. РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар 0 0 0 0
3.3. Сўндириш муддатигача сакланадиган карз кимматли когозларга килинган инвестициялар 2 000 2 000 2 000 2 000
3.4. Сотишга мўлжалланган қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар 0 0 0 0
4. Бошқа инвестициялар 0 0 0 0
5. Кредитлар (нетто): 111 946 127 078 141 959 155 849
5.1. Жами кредит қолдиғи 0 0 0 0
5.1.1. Қисқа муддатли кредитлар, нетто 5 782 7 432 7 850 9 685
5.1.2. Узоқ муддатли кредитлар, нетто 106 164 119 646 134 109 146 164
5.1.3. Кредитлар ва лизинглар бўйича яратилган захира 5 113 4 753 4 373 3 973
5.2. Кредит портфели (брутто) 117 059 131 831 146 332 159 822
6. Асосий воситалар ва номоддий активлар 8 549 10 128 12 136 13 399
7.Кредит ва лизинг бўйича гаров ҳисобидан ундирилган мулк 0 0 0 0
8. Бошқа активлар, жумладан: 9 243 8 717 7 000 6 740
8.1.Мижозларнинг аккредитив ва/ёки траст ҳужжатлари билан кафолатланган тратталари бўйича мажбуриятлар 0 0 0 0
8.2. Активлар бўйича ҳисобланган фоизлар 2 251 2 347 2 450 2 160
8.3. Бошқа активлар 6 992 6 370 4 550 4 580
Жами актив 246 099 255 207 266 256 281 086
МАЖБУРИЯТЛАР
1.Мижозларнинг депозитлари: 100 078 104 659 117 797 127 260
1.1. Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар 53 254 52 525 61 263 62 414
- жисмоний шахслар 7 472 8 472 9 472 10 472
- юридик шахслар 45 782 44 053 51 791 51 942
1.2. Жамғарма депозитлар 0 0 0 0
- жисмоний шахслар 0 0 0 0
- юридик шахслар 0 0 0 0
1.3. Муддатли депозитлар 26 012 29 012 32 012 40 012
- жисмоний шахслар 1 170 2 170 3 170 4 170
- юридик шахслар 24 842 26 842 28 842 35 842
2.Мижозларнинг бошқа депозитлари 20 812 23 122 24 522 24 834
3.Бошқа банкларнинг хисобвараклари (депозитлари) 450 387 410 482
4.Бошқа мажбуриятлар, жумладан, 7 362 7 799 7 670 7 540
- Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар 152 175 175 180
- бошқа мажбуриятлар 7 210 7 624 7 495 7 360
Жами мажбуриятлар 107 890 112 845 125 877 135 282
КАПИТАЛ
Капитал 138 209 142 362 140 379 145 804
1. Устав капитали 100 000 100 000 100 000 100 000
2. Қўшимча капитал 0 0 0 0
3. Захира капитали 22 092 22 092 28 520 28 520
4. Тақсимланмаган фойда, жами 16 117 20 270 11 859 17 284
жумладан:
- ўтган йиллар бўйича тақсимланмаган фойда 63 63 63 63
- жорий соф фойда 3 199 7 352 11 796 17 221
Жами пассив 246 099 255 207 266 256 281 086
ДАРОМАДЛАР
1.Даромадлар:
1.1.Фоизли даромадлар 8 626 17 896 27 859 38 582
1.2.Фоизсиз даромадлар 3 837 8 060 12 834 18 323
Жами даромадлар 12 463 25 956 40 693 56 905
ХАРАЖАТЛАР
2.Харажатлар:
2.1.Фоизли харажатлар 783 1 604 2 442 3 378
2.2.Фоизсиз харажатлар 1 210 2 418 3 704 5 140
2.3.Операцион харажатлар, жумладан: 4 125 7 965 12 528 16 866
2.3.1.Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва улар учун қилинган харажатлар 4 015 7 740 12 187 16 355
2.3.2.Репрезентация ва хайрия 75 150 225 350
2.3.3.Аъзолик бадаллари 35 75 116 161
2.4.Бошқа операцион харажатлар, жумладан: 1 786 3 659 5 608 7 782
2.4.1.Ижара ва таъминот харажатлари 787 1 582 2 412 3 291
2.4.2.Хизмат сафари ва транспорт харажатлари 57 115 176 241
2.4.3.Маъмурий харажатлар 161 322 524 752
2.4.4.Эскириш харажатлари 627 1 343 2 155 3 109
2.5.5.Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар 154 297 341 389
2.6.Ссудалар ва бошқа активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларга қарши захиралар 510 1 020 1 510 2 000
Жами харажатлар 8 414 16 666 25 792 35 166
Даромад солиғигача бўлган фойда 4 049 9 290 14 901 21 739
2.7.Фойда солиғини баҳолаш 850 1 938 3 105 4 518
ЖАМИ ХАРАЖАТЛАР (солиқлар билан бирга) 9 264 18 604 28 897 39 684
СОФ ФОЙДА 3 199 7 352 11 796 17 221

Мурожаатлар статистикаси

Банк маҳсулотлари ва хизматларини такомиллаштириш йўлида,
Сизнинг мурожаатларингизни бевосита «Poytaxt Bank» АЖ Бошқаруви раиси номига тўғридан-тўғри электрон шаклда қабул қилишдан хурсанд бўламиз.

Сизнинг ҳар бир мурожаатингиз биз учун жуда муҳим!

Виртуал қабулхона

Мобил Илова

Мобил Илова

Сиз учун яратилган қулай ва кўп функцияли мобил илова.

Махсус иловамизда сиз ўз ҳисобингизни бошқаришингиз, депозит очишингиз, хизматлар учун тўловларни амалга оширишингиз, онлайн кредит олишингиз ҳамда кред учун тўловларни амалга оширишингиз мумкин.

Биз билан боғланиш осон!

Юклаб олиш